Archiwa kategorii: GOPS

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Alkoholizm cz.1 -czym jest i jak do niego dochodzi?

Z danych z 2018 roku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że w Polsce alkoholu nadużywa blisko 12% dorosłych Polaków (ponad 2,5 mln) – nadużywa tzn. pije go w sposób powodujący szkody dla zdrowia. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. U ponad 3 mln osób można rozpoznać zaburzenia związane z używaniem alkoholu. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu.

Alkoholizm – czyli uzależnienie od alkoholu dużo się o nim słyszy, ale czy wiemy co to za choroba?

Zacznijmy może od początku…

Czym jest alkohol i jak wpływa na organizm?

Pierwsze przekazy o warzeniu i spożywaniu alkoholu pochodzą z ok. 4000 r. p.n.e., z terenów Mezopotamii. Piwo spożywali starożytni Egipcjanie, którzy przejęli technologię jego warzenia z Babilonii. Z kolei Grecy dokonał pierwszej destylacji alkoholu. Wino powędrowało z Grecji do Rzymu, a z Rzymu zostało zaszczepione już na dalsze terytoria lądu europejskiego.

Alkohol etylowy (etanol), bo to z niego powstaje spożywany przez nas alkohol, to związek organiczny z grupy alkoholi o wzorze C2H5OH, jest cieczą lżejszą od wody, przeźroczystą, o charakterystycznej woni i piekącym smaku. W normalnych warunkach występuje w organizmie człowieka jako alkohol fizjologiczny, w stężeniu nie przekraczającym 0,15 promila. Etanol spożywczy jest otrzymywany w wyniku fermentacji naturalnych produktów, na przykład pszenicy, żyta czy kukurydzy.
Wchłanianie alkoholu rozpoczyna się natychmiast po wprowadzeniu go do organizmu, w jamie ustnej. Już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go wykryć we krwi. Szybkość wchłaniania zależy od wielu czynników, ale zazwyczaj w ciągu 15 minut nasz organizm wchłania 50% spożytego alkoholu. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 godziny. Proces metabolizowania alkoholu ( czyli rozkładania i usuwania z organizmu) przebiega wolniej niż proces jego wchłaniania. Śmiertelna dawka alkoholu u dorosłych to 5–8 g na 1 kg masy ciała, u dzieci 3 g/kg.

Alkohol osłabia serce, obniża odporność, prowadzi do zaników pamięci i bezwiednego drżenia mięśni. Nadmierne spożywanie alkoholu prowadzi do nieodwracalnych zmian w organizmie. Sztandarowymi przykładami chorób związanych z piciem są: marskość wątroby oraz choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Wiec wiemy już co to jest alkohol, a co to jest uzależnienie i jak do niego dochodzi?

Zgodnie z definicją Komitetu Ekspertów WHO z 1969 roku: uzależnienie (drug dependence) jest to stan psychiczny (niepohamowana potrzeba przyjmowania alkoholu, pragnienie jego zażycia „za wszelką cenę” staje się głównym celem życia), a niekiedy także fizycznym (organizm przyzwyczaja się do alkoholu i uzależnia od niego), wynikającym z interakcji pomiędzy organizmem, a środkiem uzależniającym, charakteryzujący się zmianą zachowania oraz innymi reakcjami, do których należy konieczność zażywania tego środka, w sposób ciągły lub okresowy, w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy także po to, aby uniknąć przykrych objawów wynikających z jego braku.

Pojęcie alcoholismus chronicum w roku 1849 wprowadził Magnus Huss i od tego czasu było podejmowanych wiele prób zdefiniowania tego zaburzenia. Termin „uzależnienie” używany jest wieloznacznie, a mechanizm jego powstawania nie jest do końca wyjaśniony. Na pewno nie ma znaczenia rodzaj spożywanego trunku – człowiek nie uzależnia się od konkretnego piwa, wina, wódki, whisky czy koniaku, ale od zawartego w tych napojach alkoholu.
Za kryteria umożliwiające określenie uzależnienia uznaje się najczęściej zachowania, które stają się nawykowe (są częste, powtarzalne, regularne i standardowe).
Regularne spożywanie napojów alkoholowych, nawet w małych dawkach, prowadzi do silnego uzależnienia, które w przypadku odstawienia alkoholu wywołuje szereg różnych dolegliwości.

W 1960, prekursor badań nad alkoholizmem, amerykański lekarz czeskiego pochodzenia Elvin Morton Jellinek opublikował pracę pt. Koncepcja alkoholizmu jako choroby. Wykazał on, że istnieje schemat powstawania i narastania uzależnienia, który podzielił na cztery etapy:

 • Pierwszy – to picie towarzyskie. Człowiek odkrywa, że picie alkoholu nie tylko daje przyjemne doznania, ale także łagodzi przykre stany, takie jak lęk i pomaga uciec od rzeczywistości. Podczas tego etapu wzrasta tolerancja na alkohol.
 • Drugi – to tzw. faza ostrzegawcza. Jej początek sygnalizują: niespotykane dotąd zachowania, poczucie winy, rozwój tolerancji alkoholowej oraz pojawienie się luk pamięciowych (palimpsestów). Na tym etapie osoba uzależniona jest jeszcze w stanie ukryć
  przed otoczeniem swoje problemy alkoholowe.
 • Trzeci- to faza utraty kontroli nad piciem. Już pierwszy kieliszek powoduje chęć sięgnięcia po kolejny. W tej fazie alkoholicy podejmują liczne próby okresowej abstynencji, zmiany modelu picia, okoliczności spożywania alkoholu, a nawet zmiany otoczenia. Nieudane próby kontroli nad piciem stanowią początek wchodzenia w alkoholizm. Na tym etapie następuje zwykle zerwanie więzi towarzyskich i rodzinnych. Codzienne picie staje się oczywistością i nawykiem.
 • Czwarty – to picie przewlekłe, które zaczyna się wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów. Na tym etapie tolerancja alkoholu gwałtownie spada. Alkoholik upija się natychmiast.. Pojawiają się coraz głębsze zmiany w organizmie. Lęki, drżenia i tym podobne przypadłości powodują, że nawet będąc trzeźwym alkoholik nie jest w stanie wykonywać prostych czynności.

Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, Sejm PRL przyjął dnia 28 października 1982 ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277), która zezwala sądowi zobowiązać chorego do leczenia.

Alkoholizm powoduje problemy rodzinne oraz trudności w środowisku zawodowym. Jest zjawiskiem o wieloczynnikowych uwarunkowaniach, co sprawia, że zarówno profilaktyka, jak i jego leczenie stanowią prawdziwe wyzwanie dla cywilizacji, a sam alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną. Alkohol jest też zakorzeniony w kulturze i obyczajowości wielu krajów, co sprawia, że istnieje niestety przyzwolenie społeczne na jego nadużywanie.

B. Woronowicz, Bez tajemnic o uzależnieniach i ich leczeniu, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2003

Bohdan Tadeusz Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

https://zywienie.abczdrowie.pl/etanol
www.psychologia.edu.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alkoholizm

https://wynalazki.andrej.edu.pl/wynalazki/10-a/30-alkohol

⚠️ Seniorze ruszyły zapisy na szczepienia COVID-19 Gmina Kosakowo pomoże Ci w transporcie do ośrodka NZOZ Kosakowo

Od 15 stycznia ruszyły zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 80. roku życia. 22 stycznia rozpoczną się zapisy na szczepienia dla osób mających powyżej 70 lat.


📄 Na szczepienie można zapisać się:
• telefonicznie 798-816-649 lub samodzielnie w punkcie opieki zdrowotnej NZOZ Kosakowo,
• drogą elektroniczną,
• poprzez Internetowe Konto Pacjenta (niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego),
• poprzez ogólnopolską infolinię (pod numerem 989).


Gmina Kosakowo zorganizuje również specjalny transport do punktu szczepień NZOZ Kosakowo dla osób niepełnosprawnych (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami) i/lub mających ograniczone możliwości skorzystania z własnego dojazdu. Do tego celu zostaną przeznaczone pojazdy dostosowane do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Pojazdy te o umówionej godzinie będą przywoziły i odwoziły osoby, które zdecydują się przyjąć szczepionkę.


☎️ Ważne numery:
• W sprawie zapisu na szczepienia- tel. 798-816-649 (NZOZ Kosakowo)
• W sprawie bezpłatnego transportu -tel. 797-098-918 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie)
• W koordynacji działań i udostępnianiu transportu – tel. 58 660 43 36, kom. 664 928 121 (Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego).


💉 Szczepienia w ośrodku NZOZ Kosakowo będą się odbywały:
poniedziałki 15.00-18.00
wtorki 12.00-14.00
środy 13.00-15.00
czwartki 14.00-15.30

ulotka informacyjna str. 1
ulotka informacyjna str. 2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się obecnie przy ul. Żeromskiego 53 w Kosakowie.

Jednocześnie w przypadku potrzeby złożenia Wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu informujemy, że do państwa dyspozycji pozostają trzy punkty, w których taki wniosek może być oddany:
• Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kosakowo ul. Żeromskiego 69, Kosakowo (w godzinach pracy Urzędu)
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2b, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS)
• Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kosakowie ul. Żeromskiego 53, Kosakowo (w godzinach pracy GOPS, podczas posiedzeń oraz pełnionych przez Komisję dyżurów)

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie i zaadresowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważne, aby wypełniając wniosek, poza szczegółowym opisem problemu i czasu jego trwania, zawrzeć w nim jak najwięcej informacji o osobie zgłaszanej (w tym imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy) oraz pozostawić dla Komisji również numer kontaktowy do siebie.

▶️

Komisja pozostaje do dyspozycji mieszkańców w ostatnią sobotę każdego miesiąca (grudzień przedostatnia) w godzinach 10:00-12:00 w gabinecie GKRPA w Kosakowie, ul Żeromskiego 53.

▶️

Kontakt z Komisją możliwy jest również drogą telefoniczną pod numerem 692 943 433, bądź za pomocą poczty elektronicznej komisja@kosakowo.pl.

Pomóż zaLOGOwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Rok 2021, to rok wielu planowanych zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Chcemy się zmienić dla Państwa i z Państwa udziałem. Jedną z takich pierwszych, planowanych modyfikacji, jest unowocześnienie naszego znaku graficznego. Dlatego od dnia dzisiejszego (11.01.21 r. godz. 9:00), aż do piątku (15.01.21 r. godz. 22:00) oddajemy w państwa ręce ankietę, a w niej trzy propozycje nowego logotypu dla GOPS Kosakowo. Chcemy, aby to Państwo podjęli decyzję, i pomogli nam wybrać nasz nowy znak graficzny.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania swojego głosu.

🗳

Poniżej zamieszczamy link do ankiety i niezależnie od niej publikujemy wspomniane propozycje, aby mieli Państwo szanse zapoznać się z nimi przed oddaniem swojego głosu.

https://www.survio.com/survey/d/W0R6C4X7P6L9T3Y9C

Propozycja nr 1
Propozycja nr 2

Z Cyklu „Bo Kosakowo to Gmina Otwarta na Potrzeby Społeczne” – Pomoc Społeczna

Mimo, że tradycja opieki społecznej w Polsce sięga początków XII wieku i wiąże się z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych, a pierwsze wzmianki o zorganizowanych formach pomocy dotyczą już XVII wieku, instytucja pomocy społecznej nigdy nie znajdowały się w centrum polskiej polityki. Dopiero po pierwszej wojnie światowej w konstytucji znalazł się zapis, że „każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osobna ustawa”. Uchwalenie przez Sejm Ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. o opiece społecznej dało w Polsce początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność została zastąpiona obowiązkiem udzielania świadczeń z funduszy publicznych.
Ustawa ta przetrwała ponad pół wieku.
Wracając do braku zainteresowania tematem pomocy społecznej, to mógł on w tym okresie wynikać z faktu, że od samego początku funkcjonowania pomocy społecznej pojawiały się głosy o szybkim zaniku tej instytucji, czy też o przejęciu jej roli przez dynamiczniej rozwijające się instytucje.
W okresie międzywojennym, a potem w latach 1945-1990 opieka społeczna przechodziła różne przekształcenia, a w latach sześćdziesiątych została podporządkowana strukturom służby zdrowia.
Rok 1970 wprowadził zarys obecnych struktur. Utworzono zespoły opieki zdrowotnej z wyodrębnionymi działami pomocy społecznej. Działalność ich polegała na udzielaniu świadczeń materialnych, organizacji pomocy środowiskowej i koordynacji działań.
Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecznej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organizacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmowały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Wyłączono „opiekę społeczną” z zakresu działań Ministerstwa Zdrowia i pod nazwą „pomoc społeczna” włączono do kompetencji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ostatnim elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 r. Ustawa ta odpowiadała ówczesnym potrzebom i określiła miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego. Kładła nacisk na rozwój form pomocy niematerialnej, wprowadziła pracę socjalną oraz różne formy poradnictwa. System pomocy społecznej objął pomoc środowiskową oraz instytucjonalną. Ustawa określiła zadania organów administracji rządowej i samorządowej.
W dzisiejszych czasach pomoc społeczna nie tylko wspiera osoby i całe rodziny, ale też umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych*, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Głównym celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Powołane w tym celu Ośrodki Pomocy Społecznej prowadzą szereg zadań, które w przyszłości pozwolą takim jednostkom się usamodzielnić oraz umożliwią im integrację ze środowiskiem.
Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej starają się również wprowadzać działania zapobiegające powstawaniu sytuacji powodujących konieczność korzystania z pomocy społecznej. W wielu przypadkach taka pomoc udzielana jest na zasadach współdziałania, aby mobilizować osoby potrzebujące do aktywnego i samodzielnego działania i rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.
Pomimo ponad 100-letniej tradycji, wielu przemian i wzrastającej złożoności struktur, które mają dotrzymywać kroku rosnącym potrzebom mieszkańców, rozwój pomocy społecznej w Polsce jest daleki od stanu, który można by określić mianem końcowego. Zmiany cywilizacyjne, gospodarcze i społeczne powodują, że Ośrodki Pomocy Społecznej nie zawsze są w stanie sprostać wszystkim potrzebom mieszkańców.
Mimo nie zawsze sprzyjających warunków i możliwości Pomoc Społeczna w Gminie Kosakowo ciągle się rozwija i doskonali standardy prowadzonych przez siebie usług, realizując działania, których głównym celem jest pomoc i wsparcie mieszkańców Gminy Kosakowo.

*Trudne sytuacje życiowe to w tym przypadku okoliczności wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne z uwzględnieniem dochodu niższego od kryterium dochodowego.

M.Brenk-K.Chaczko-R.Pląsek, 100 lat systemu pomocy społecznej w Polsce.
Majka Łojko, Pomoc Społeczna Wczoraj I Dziś. Nowe Wyzwania – Stare Problemy.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r.poz. 1876 z późn. zm.)
https://www.gov.pl/web/rodzina/pom-spol-system-pomocy-spolecznej-w-polsce?fbclid=IwAR01tFx6jq1DhsliRcTTj3nmeMxOMdHO2Vym7iBDzceT6kHVJHjh-U-zzMs

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
  − posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  − ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
  − do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
  − osoby które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
  − osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
  − osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  c) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
  − ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2020 poz. 1876)
  − ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
  − ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218, 956).
  − ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) znajomość przepisów dotyczących Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
  b) dobra znajomość obsługi komputera,
  c) obsługa Systemu Informatycznego POMOST Std,
  d) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość,
  e) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
  f) prawo jazdy kat. B mile widziane,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. praca socjalna,
 4. dokonywanie analizy i oceny zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, kwalifikowanie do uzyskania świadczeń, prowadzenie wywiadów rodzinnych/środowiskowych,
 5. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 6. pomoc w uzyskaniu poradnictwa i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 7. pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk i grup społecznych,
 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
 10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,
 11. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 12. prace administracyjne i biurowe.
  III. Wymagane dokumenty:
 13. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 14. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 15. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 16. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 17. kserokopie świadectw pracy,
 18. referencje,
 19. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 20. oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
 21. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  IV. Miejsce i termin składania ofert:
 22. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub kierownik.gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198
  Kosakowo w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „pracownik socjalny”. 2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 23. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 24. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kosakowo.pl), na stronie internetowej http://gops.kosakowo.com oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie.
 25. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 28.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).”
 26. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. 58 620-82-02, 797-098-918 lub 797-099-394, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 27. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę najwcześniej od 1 lutego 2021 r.
 28. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – ogłoszenie

Nabór na pracownika socjalnego na 2021 rok – kwestionariusz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zatrudni na stanowisko INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI na zastępstwo

(w wymiarze ¾ etatu)


I. Wymagania

 1. Niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie;
  b) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse,
  c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  d) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
  e) znajomość przepisów prawnych z zakresu: rachunkowości, finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, kadr, samorządu terytorialnego;
  f) znajomość programów finansowo-księgowych, Płatnik, ProgMan;
  g) znajomość Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, znajomość Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.
 2. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
  b) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,
  c) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
  d) umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
  e) umiejętność pracy w zespole,
  f) dyspozycyjność i odpowiedzialność,
  g) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 3. wspólne przygotowanie projektu budżetu i jego realizacja,
 4. księgowanie na kontach syntetycznych i analitycznych,
 5. księgowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 6. sporządzanie list płac osobowych i nieosobowych,
 7. dokonywanie przelewów, rozliczanie wyciągów bankowych,
 8. sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, oraz innej dokumentacji ubezpieczeniowej
 9. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej,
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wynagrodzeń z zachowaniem obowiązujących terminów,
 11. sporządzanie wykazów do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 12. uzgadnianie obrotów i sald księgi głównej z księgami pomocniczymi z działu pomocy społecznej i działu świadczeń rodzinnych.
 13. sporządzanie dokumentacji do GUS,
 14. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w tym sporządzanie umów o prace i umów cywilno – prawnych,
 15. Kompleksowe prowadzenie akt osobowych,
 16. Sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca jest zobowiązany przepisami prawa,
 17. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
 18. ewidencja i rozliczanie czasu pracy,
 19. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,
 20. sporządzanie analiz, statystyk i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia.
 21. sporządzanie dokumentacji dot. podatku dochodowego.
 22. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 23. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności,
 24. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP oraz kontrola ich aktualności,
 25. Współpraca z Główną Księgową w zakresie obowiązków służbowych
 26. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z działalnością Ośrodka.
  III. Dodatkowe informacje:
  Warunki pracy na w/w stanowisku: praca biurowa w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5 etatu), umowa na czas nieobecności pracownika (minimum 1 rok).
  IV. Wymagane dokumenty:
 27. życiorys (CV) oraz list motywacyjny,
 28. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w zał.),
 29. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 30. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 31. kserokopie świadectw pracy,
 32. referencje,
 33. oświadczenie kandydata o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo popełnione ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 34. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru.
  V. Miejsce i termin składania ofert:
 35. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. z dopiskiem: Dotyczy stanowiska „inspektor ds. księgowości – na zastępstwo”.
 36. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS. Aplikacje, które wpłyną do tut. ośrodka w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
 37. O terminie i miejscu przeprowadzenia niniejszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pisemnie.
 38. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji nr GOPS.K-1100-1/20 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych”. Bez klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, aplikacje nie będą rozpatrywane.
 39. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzata Borek, tel. (58) 620-82-02 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 40. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie niniejszą procedurę i zostanie wybrany zostanie zawarta umowa o pracę na zastępstwo.
 41. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postepowania w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz zmiany terminu zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok

Ogłoszenie o zatrudnieniu na zastępstwo inspektor ds. księgowości na 2021 rok – kwestionariusz

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również w gminie Kosakowo

Starostwo Powiatowe w Pucku informuje, że w 2021 na terenie powiatu puckiego będą funkcjonowały następujące punkty, w których osoby uprawnione będą mogły otrzymać nieodpłatną poradę prawną lub obywatelską:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie, czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00, natomiast we wtorki w czwartki w godzinach 12.00-16.00,
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania przyjmowanie interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu puckiego jest zawieszone. Udzielanie pomocy prawnej możliwe jest wyłącznie drogą telefoniczną bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Dane kontaktowe do punktów:

 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pucku
  telefon: 508 111 373,
 • punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we Władysławowie
  telefon: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl
 • punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kosakowie
  telefon: 572 382 444, e-mail: bppkalendarz@gmail.com

http://powiat.puck.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-nieodplatne-poradnictwo-obywatelskie-na-terenie-powiatu-puckiego-w-2021-roku/?fbclid=IwAR1B1O5RInKwjK_xLf2VKvCXAY8Xc8Zfhla1sUE0ST-SZkOki-J2yDU0qC4