Archiwa kategorii: Gospodarka Komunalna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: rodo.gops@kosakowo.pl, adres: ul. ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
• ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
• ustalenie prawa do świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
• ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
• prowadzenia postępowań w związku z procedurą Niebieskiej Karty,
• prowadzenie działań w związku z wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej,
• realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kosakowie;
• w innych przypadkach Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, urząd skarbowy, komornik sądowy,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz GOPS w Kosakowie na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń z pomocy społecznej, KDR oraz prowadzenia postępowań z procedury Niebieskiej Karty. W przypadku niepodania danych osobowych ustalenie prawa do w/w świadczeń i prowadzenia postępowań jest niemożliwe.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu – zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać zostały wskazane szczegółowo w art. 15-22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Projekt Aktywny Powiat Pucki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Aktywny Powiat Pucki”.
W najbliższym czasie w ramach kompleksowego wsparcia organizowane będą następujące bezpłatne kursy zawodowe:

– Fryzjerka

– Recepcjonistka/Pracownik obsługi hotelu

– Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym

– Pracownik budowlany – roboty wykończeniowe

– Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

– Elektromechanik pojazdów samochodowych

– Księgowość małych przedsiębiorstw – Symfonia

– Podstawy bankowości

– Pracownik zieleni

oraz na kurs komputerowy z egzaminem ECDL.

Wszyscy uczestnicy CIS otrzymują świadczenia integracyjne lub stypendia, zwrot kosztów dojazdu, refundację kosztu badań lekarskich, szkolenie BHP, jeden posiłek dziennie, zwrot kosztu pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu na czas pobytu rodzica w zajęciach CIS lub na stażu u pracodawcy, wsparcie prawnika i pośrednika pracy. Po zakończeniu szkoleń 3 miesięczne staże u pracodawców z terenu powiatu puckiego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
797-098-918 oraz 797-099-394
Zapraszamy!!!

POPŻ Podprogram 2017 – efekty

http://gops.kosakowo.com/wp-content/uploads/2017/08/logo-na-stron%C4%99-internetow%C4%85-POP%C5%BB-2.jpg

W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie październik 2017 – czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Trójmieście.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,50 kg, ryż biały 4 kg, kasza gryczana 2 kg, herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4,00 kg, fasola biała 4,00 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, buraczki wiórki 1,05 kg, powidła śliwkowe 1,50 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,10 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, Miód wielokwiatowy 0,40 kg kabanosy wieprzowe 0,36 kg

 • Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 382 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 • 17,97470 ton żywności;
 • 1030 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków.
 • W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 21 osób.
 • Rodzaje warsztatów:
 • Ekonomiczne – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne – 4 spotkanie dla 13 uczestników
 • Niemarnowanie żywności – 0 spotkań dla 0 uczestników.

„Szkoła dla Rodziców”

Informujemy, że od 5 marca 2018 r. rusza kolejna edycja „Szkoły dla Rodziców”. Jest to cykl 16 spotkań rodziców z psychologiem, mających na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców. Warsztaty będą odbywać się w budynku gimnazjum w Kosakowie w poniedziałki w godzinach 18.00-19.30 do 30 czerwca 2018 r.

II postępowanie na udzielenia zamówienia na usługi społeczne pn. ,, ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE – 2018 r.”

Usługi-społeczne-bezdomni-w 2018 r

GOPS informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania – usługi społeczne Bezdomni 2018

Poprawiona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi zapewnienia schronienia bezdomnym w 2018 r dla części 3 postępowania.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2018 roku w części 1, w części 2 i w części 3

GOPS informacja o wyborze oferty – usługi opiekuńcze 2018