Archiwa kategorii: Ogłoszenia

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2017 r.:

 1. 30 i 31 października w godzinach 9.00-14.30 oraz 2 listopada w godzinach od 13.00 do 16.30
 2. 12  i 13 grudzień w godzinach 9.00-14.30 oraz 14 grudnia w godzinach 11.00-16.30
 3. 25 stycznia  2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 26 stycznia w godzinach 11.00-17.00
 4. 15  marca 2018 r. w godzinach 9.00-14.30 oraz 16 marca w godzinach 10.00-17.00

14 marca 2018 r. w godz.  12.00 – 16.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 12:00-14:00, warsztat kulinarny „Zdrowe żywienie jest pycha!”, prowadzący: Janusz Arrasz

II. 14:00-16:00, warsztat kulinarny „Kasze są pyszne!”, prowadzący: Janusz Arrasz

 

Serdecznie zapraszamy!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
prowadzone w trybie Art. 138 o Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2016 r. poz. 1020

ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja-o-wyborze-oferty

INFORMACJA

Z przyczyn niezależnych związanych z opóźnieniem przekazania środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych tut. ośrodka informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nastąpią w najbliższym możliwym terminie.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2016 r.:

 1. 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30
 2. 11 i 12 październik w godz. 9.00 – 14.30, 13 październik w godz. 11.00 – 16.00
 3. 5,6,7 grudzień w godz. 9.00 – 14.00, 8 grudzień w godz. 11.00 – 16.00

Terminy w 2017 r.:

 1. 24, 25, 27 styczeń  w godz. 9.00 – 14.30, 26 styczeń w godz. 10.00 – 16.30
 2. 16 luty w godz. 10.00 – 16.30, 17, 20 i 21 luty w godz. 9.00 – 14.30
 3. 20, 21 marzec w godz. 9.00 – 14.30, 23 marzec w godz. 10.00 – 16.30
 4. 25 i 26 kwiecień w godz. 9.00 – 14.30, 27 kwiecień w godz. 10.00 – 16.30
 5. 9 i 10 maj w godz. 9.00 – 14.30, 11 maj w godz. 10.00 – 16.30

24 kwietnia w godz.  8.30 – 10.30 i 11.00 – 13.00 odbędą się dwa warsztaty w ramach działań towarzyszących:

I. 8:30-10:30, warsztat dietetyczny „Kulinarnie Mocni. Pożywne i pełne smaku dania jednogarnkowe”, prowadząca: Joanna Budna

II. 11:00-13:00, warsztat dietetyczny „Zdrowe, pożywne i dietetyczne drugie śniadanie”, prowadząca: Joanna Budna

8 maja w godz.  13.15 – 15.15 odbędzie się warsztat w ramach działań towarzyszących:

„Jak gotować smacznie i tanio?” , prowadzący: Janusz Arrasz

Serdecznie zapraszamy!!!

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020
PODPROGRAM 2016

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że 27 września 2016 r. podpisał umowę ze Związkiem Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację dostawy żywności oraz działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2016 zaplanowany został do czerwca 2017 roku.

Dystrybucja prowadzona będzie wśród osób najbardziej potrzebujących, spełniających kryteria kwalifikowalności określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Pomoc przeznaczona jest dla 346 osób spełniających te kryteria. Skierowania wydaje GOPS.

Pierwsze wydawanie żywności nastąpi w dniach 28, 29 i 30 września w godzinach od 9.00 do 14.30 w świetlicy sołeckiej w Mechelinkach.

Tut. ośrodek będzie informował na bieżąco o kolejnych terminach wydawania żywności.

info-pod-plakat-wersja-do-druku-12-09-2016

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko SAMODZIELNY REFERENT ds. KSIĘGOWOŚCI

Kosakowo, dnia 29.07.2015 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Samodzielny referent ds. księgowości – ½ etatu

została wybrana Pani Kamila WIATRAK, zam. MRZEZINO.

Uzasadnienie wyboru:

W/w kandydatka ukończyła studia i uzyskała tytuł licencjata w specjalności finanse
i ubezpieczenia oraz tytuł magistra w specjalności finanse przedsiębiorstw i controlling. Wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości. Spełnia wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze.

Kierownik GOPS w Kosakowie

Ariana Pienczke