Informacje o ośrodku

INF. OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziaek, 745- 1530
wtorek, 745- 1530
środa  745- 1530
Czwartek 745- 1700
Pi?tek 745- 1515

Kierownik GOPS  telefon
mgr Małgorzata Borek 58 620-82-02 wew. 25 58 735-46-27
Główny księgowy 
mgr Barbara Wilk 58 620 81 89
Samodzielny referent ds. księgowości
mgr Kamila Sitek 58 620-82-02 wew. 21
Pracownicy socjalni Rejony:
Sylwia Marek

mgr Jolanta Szyperska

mgr Beata Stencel

mgr Monika Wowk

mgr Justyna Zawadzka-Wiśniewska

58 620-82-02 wew. 23

58 620-82-02 wew. 22

58 620-82-02 wew. 23

58 620-82-02 wew. 23

58 620-82-02 wew. 23

Dębogórze, Rewa

Mosty, Suchy Dwór

Kosakowo, Pierwoszyno

Pogórze, Mechelinki

Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie

Dodatki mieszkaniowe
Marzena Fifielska 58 620-82-02 wew. 25
Świadczenia rodzinne
mgr Sylwia Tyszka 58 620-82-02 wew. 24
Fundusz Alimentacyjny
Magdalena Sułkowska 58 620-82-02 wew. 24
Asystent rodziny
mgr Natalia Pikiewicz 58 620-82-02 wew.23
mgr Natalia Hauc 58 620-82-02 wew. 23