Informacje o Pracownikach, Godziny Urzędowania

INF. OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek, 7:45- 15:30
wtorek, 7:45- 15:30
środa  7:45- 15:30
Czwartek 7:45- 17:00
Piątek 7:45- 15:15

Telefony komórkowe: 797-098-918, 797-099-394

Kierownik GOPS  telefon  
mgr Małgorzata Borek 58 620-82-02 wew. 25  
Główny księgowy     
mgr Barbara Wilk 58 620 81 89  
Samodzielny referent ds. księgowości    
mgr Kamila Sitek 58 620-82-02 wew. 21  
Pracownicy socjalni   Rejony:

mgr Jolanta Szyperska

mgr Beata Stencel

mgr Monika Wowk

mgr Justyna Zawadzka-Wiśniewska

Sylwia Marek

58 620-82-02 wew 22

58 620-82-02 wew. 23

58 620-82-02 wew. 22

58 620-82-02 wew. 22

58 620-82-02 wew. 23

Mosty, Suchy Dwór

Kosakowo, Pierwoszyno

Pogórze, Mechelinki

Kazimierz, Dębogórze Wyb.

Dębogórze, Rewa

Dodatki mieszkaniowe    
Marzena Fifielska 58 620-82-02 wew. 25  
     
Świadczenia rodzinne    
mgr Sylwia Tyszka 58 620-82-02 wew. 24  
Fundusz Alimentacyjny    
Magdalena Sułkowska 58 620-82-02 wew. 24  
     
Asystenci rodziny    
mgr Natalia Pikiewicz 58 620-82-02 wew.23  
mgr Natalia Hauc 58 620-82-02 wew. 23