Informacje o Pracownikach, Godziny Urzędowania

INF. OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek, 7:45- 15:30
wtorek, 7:45- 15:30
środa  7:45- 15:30
Czwartek 7:45- 17:00
Piątek 7:45- 15:15

Telefony komórkowe: 797-098-918, 797-099-394

Kierownik GOPS  telefon
mgr Małgorzata Borek 58 620-82-02 wew. 25

58 735-46-27

Główny księgowy 
mgr Barbara Wilk 58 620 81 89
Samodzielny referent ds. księgowości
mgr Kamila Sitek 58 620-82-02 wew. 21
Pracownicy socjalni Rejony:
mgr Jolanta Szyperska

mgr Beata Stencel

mgr Justyna Zawadzka -Wiśniewska 

Sylwia Marek

58 620-82-02 wew. 22

58 620-82-02 wew. 23

58 620-82-02 wew. 22

58 620-82-02 wew. 23

Mosty,Suchy Dwór

Pierwoszyno, Mechelinki, Kosakowo;

Pogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz;

Rewa, Dębogórze

Dodatki mieszkaniowe
Marzena Fifielska 58 620-82-02 wew. 25
Świadczenia rodzinne
mgr Sylwia Tyszka 58 620-82-02 wew. 24
Fundusz Alimentacyjny
Magdalena Sułkowska 58 620-82-02 wew. 24
Asystent rodziny
mgr Natalia Pikiewicz 58 620-82-02 wew.23
Małgorzata Lewicka 58 620-82-02 wew. 23