Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia środka pomocy społecznej w celu realizacji zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kosakowo.

Podstawa działania :

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1 508 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
 4. Uchwała Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka pomocy społecznej.
 5. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Obszar działania: teren gminy Kosakowo:

1. Rejon nr 1 – Mosty, Suchy Dwór

2. Rejon nr 2 – Kosakowo, Mechelinki, Pierwoszyno

3. Rejon nr 3 – Pogórze, Dębogórze – Wybudowanie, Kazimierz

4. Rejon nr 4 – Rewa, Dębogórze

Godziny pracy:

Poniedziałek 745– 1530

Wtorek 745– 1530

Środa 745– 1530

Czwartek 745– 1700

Piątek 745– 1515

KADRA GOPS  

Kierownik GOPS – Małgorzata Borek

  • Główna księgowa – Barbara Wilk
  • Samodzielny referent ds. księgowości – Kamila Sitek
 • Starszy pracownik socjalny – Jolanta Szyperska (rejon 1)
 • Specjalista pracy socjalnej  – Beata Stencel (rejon 2)
 • Pracownik socjalny – Justyna Zawadzka – Wiśniewska (rejon 3)
 • Starszy pracownik socjalny – Sylwia Marek (rejon 4)
 • Asystent rodziny – Natalia Pikiewicz, Natalia Hauc

Dział świadczeń rodzinnych:

 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych– Sylwia Tyszka
 • Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych – Magdalena Sułkowska

Dodatki mieszkaniowe:

 • Samodzielny referent – Marzena Fifielska

NIP: 587-15-95-370

REGON: 002837216

Konto bankowe:

Bank PKO BP 10 1020 1811 0000 0902 0311 6464