Terminy wydawania żywności z Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Data: 26 października 2017

Miejsce: świetlica sołecka Mechelinki, ul. Nadmorska 34
Terminy w 2017 r.:

  1. 30 i 31 października w godzinach 9.00-14.30 oraz 2 listopada w godzinach od 13.00 do 16.30
  2. 12  i 13 grudzień w godzinach 9.00-14.30 oraz 14 grudnia w godzinach 11.00-16.30