➡ Chwyć POMOCNĄ DŁOŃ gdziekolwiek jesteś 🤲

⏩ Pomocna Dłoń to zdalny, ogólnopolski projekt wsparcia społecznego organizowany przez Fundację Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM we współpracy z wolontariuszami firmy State Street.

⏩ Celem projektu jest wsparcie osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

⏩ Projekt Pomocna Dłoń jest adresowany do osób:
• obecnie nie pracujących, czyli osób, które straciły pracę lub nie rozpoczęły jeszcze ścieżki zawodowej,
• pracujących, ale zagrożonych utratą pracy,
• których warunki pracy uległy pogorszeniu,
• z niepełnosprawnościami,
• powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie (np. pełniących wcześniej role opiekuńcze),
• powracających z zagranicy,
• innej niż Polska narodowości (z uregulowanym prawem pobytu w Polsce),
• w trudnej sytuacji życiowej (np. społecznej, rodzinnej, prawnej)

⏩ W ramach projektu fundacja oferuje:
• szkolenie z kompetencji interpersonalnych i biznesowych,
• indywidualne konsultacje i porady prawników,
• warsztaty psychologiczne,
• wsparcie dedykowanych mentorów.

⚠️ Wszystkie zajęcia będą realizowane nieodpłatnie, w formie zdalnej.

⏩ Aby wziąć udział w projekcie Pomocna Dłoń, uczestnik powinien:
• wpisywać się w powyższe kryteria adresatów projektu,
• mieszkać na terenie Polski, z uregulowanym prawem pobytu,
• posługiwać się językiem polskim na poziomie co najmniej komunikatywnym,
• zaakceptować warunki regulaminu projektu Pomocna Dłoń.

⏩ Zapisy do projektu możliwe pod linkiem: https://www.stellavirium.org/aplikuj-do-pomocnej-dloni/

⏩ Regulamin: https://www.stellavirium.org/…/03/Regulamin-Pomocna-Dlon-1.…