➡ Klub Seniora

Klub Seniora powstanie w ramach Projektu „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów” finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 06.02 Usługi Społeczne, Poddziałanie 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Gmina Puck, a Gmina Kosakowo jest jednym z czterech partnerów.Klub Seniora powstanie w budynku dawnej poczty w Kosakowie. Aktualnie trwają prace adaptacyjne i urządzeniowe. Po ich zakończeniu rozpoczną się zajęcia dla seniorów naszej gminy.W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w najbliższych dniach rozpocznie się rekrutacja do Klubu Seniora. O szczegółach dotyczących terminów zgłaszania się, warunkach uczestnictwa i dostępności formularzy zgłoszeniowych zostaną Państwo poinformowani jeszcze w tym miesiącu na stronach Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na fanpage’u facebook obu instytucji. Zajęcia w Klubie Seniora skierowane będą dla osób w wieku 60+, w tym w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.