📢 UWAGA ‼️

⏩

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, mając na uwadze decyzje rządu ws. przedłużenia obostrzenia, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, utrzymujemy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie- w okresie 09.04-16.04.2021 r., wprowadzone rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

⏩

Maksymalnie zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej. Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.

⏩

W miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną.

📧

Adresy mailowe:
• praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
• asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
• świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
• dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,

📞

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

⏩

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00.

⏩

Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.