➡️ Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o rozpoczęciu naboru kandydatów na psychologa do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie.


➡️ Директор Комунального центру соціальної допомоги в Косаково оголошує про початок набору кандидатів на психолога, робота з особами, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні.


👉 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, pocztą elektroniczną na adres: gops@kosakowo.pl lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, ul. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo w terminie do dnia 27 maja 2022r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „psycholog do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie ”.


👉 необхідно подати особисто за адресоюЦентр соціального захисту в Косаково,електронною поштою за адресою: gops@kosakowo.plабо поштою за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в м. Косаково,вул. Fiołkowa 2B, 81-198 Kosakowo до 27 травня 2022 року.з анотацією: Стосується прийому на посаду «психолог для роботи з людьми, які потребують допомоги внаслідок війни в Україні».