Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOGA do pracy z osobami wymagającymi pomocy w wyniku wojny w Ukrainie