Dodatek elektryczny – nowy dodatek do ogrzewania

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wykorzystują pompy ciepła. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać podwyższony dodatek, należy potwierdzić zużycie energii w 2021 roku fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy:

Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie ul. Fiołkowa 2B od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W Kosakowie obsługą dodatku elektrycznego zajmuje się Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620 82 02 wew. 2; kom. 510 179 849.