Gmina Kosakowo zachęca mężczyzn do udziału w akcji I Pomorski Tydzień Białej Wstążki

W dniach 1 – 7 grudnia 2021 r. obchodzony będzie I Pomorski Tydzień Białej Wstążki. To część międzynarodowej kampanii społecznej adresowanej do mężczyzn, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie zachęca mężczyzn, mieszkańców Gminy Kosakowo, do udziału w akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki, która wyraża sprzeciw wobec przemocy.

„Wyrazimy w ten sposób nasz sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet
i zadeklarujemy, że zawsze będziemy reagować, kiedy będziemy świadkami takich zdarzeń.” – informuje Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – „Po raz pierwszy białe wstążki założyli mężczyźni z Kanady, którzy w 1991 roku postanowili w ten sposób uczcić pamięć 14 studentek zamordowanych 6 grudnia 1989 roku w budynku Politechniki w Montrealu, przez 25-letniego mężczyznę, który uważał, że kobiety nie powinny studiować na wydziałach nauk ścisłych, technicznych.

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest zjawiskiem ogólnoświatowym i przybiera różne formy, jednak jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość mężczyzn nie ucieka się do przemocy w relacjach z kobietami.

Dajmy temu wyraz poprzez udział w I Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki.”

Akcję na terenie województwa pomorskiego koordynują Fundacja Wschodzące Słońce, Fundacja Trzeźwość oraz Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej.

Organizatorzy akcji zachęcają do przesłania wykonanego zdjęcia z przypiętą białą wstążką na Instagram lub adres mailowy Fundacji „Wschodzące Słońce” (fundacja@wchodzaceslonce.org.pl).