Gmina Kosakowo zakwalifikowana do programów wsparcia

Gmina Kosakowo została zakwalifikowana do otrzymania środków finansowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację programów rządowych: „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” i „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”.

W związku z zakwalifikowaniem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi nabór wniosków do programów:

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – program polega na objęciu usługami asystenta osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. „Opieka wytchnieniowa” – program skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi czy też osobami dorosłymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a potrzebują wsparcia w postaci przerwy w sprawowaniu tej opieki. Osoby, które spełniają warunki objęcia programem „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” (lista warunków dostępna w siedzibie Ośrodka oraz na stronie gops.kosakowo.com) mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Usługa asystenta oraz usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie dla uczestników programu.