Informacja dot. dodatku elektrycznego

Wypłata dodatku elektrycznego jest zadaniem zleconym gminie Kosakowo i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z Urzędu Wojewódzkiego.
⚠️ Wydanie informacji oraz wypłata dodatku elektrycznego nastąpi po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.
👉 Informacje o terminie wypłat umieścimy na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.