Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

W związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że kontynuujemy wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.
👉 Terminy najbliższych wypłat:
24.02 br.