Informacja dot. najbliższych wypłat dodatku węglowego

W związku z otrzymaniem pierwszej transzy środków na wypłatę dodatków węglowych oraz przyjęciu ich do planu finansowego przez Radę Gminy Kosakowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że rozpoczyna wypłatę środków zgodnie z kolejnością złożenia wniosków.

Terminy najbliższych wypłat:

29.09 br.

06.10 br.

13.10 br.

20.10 br.