Informacja o bilansie GOPS za 2018 r.

Informacja o bilansie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie za 2018 r. znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo w zakładce jednostki organizacyjne- pomoc społeczna.