Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych

Informacja o unieważnieniu przetargu na Kursy umiejętności zawodowych dla uczestników projektu idę do pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7,1,1, Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

uniewaznienie część 1-10 i 13

unieważnienie w części 11 i 12