Informacje o Pracownikach, Godziny Urzędowania

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek, 7:45- 15:30
Wtorek, 7:45- 15:30
Środa 7:45- 15:30
Czwartek 7:45- 17:00
Piątek 7:45- 15:15

Telefony komórkowe: 797-098-918, 797-099-394

Dyrektor GOPS telefon/mail  
mgr Małgorzata Borek 58 620-82-02 wew. 25  
 
Główny księgowy    
mgr Barbara Wilk 58 620 81 89  
Starszy inspektor ds. księgowości
mgr Kamila Sitek

58 620-82-02 wew. 21

ksiegowosc.gops@kosakowo.pl

 
     
Administracja i obsługa    
mgr Marta Olszewska

58 620-82-02 wew. 24

gops@kosakowo.pl

 
 
Pracownicy socjalni   Rejony:
mgr Jolanta Szyperska

58 620-82-02 wew. 22

j.szyperska.gops@kosakowo.pl

Mosty, Rewa, Mechelinki
mgr Joanna Smolińska

58 620-82-02 wew. 22

j.smolinska.gops@kosakowo.pl

Kosakowo, Pierwoszyno
mgr Beata Stencel

58 620-82-02 wew. 23

b.stencel.gops@kosakowo.pl

Suchy Dwór, Kazimierz
Monika Wowk

58 620-82-02 wew. 22

m.wowk.gops@kosakowo.pl

Pogórze (stare)
mgr Justyna Zawadzka-Wiśniewska

58 620-82-02 wew. 22

j.wisniewska.gops@kosakowo.pl

Pogórze (nowe)
Sylwia Marek

58 620-82-02 wew. 23

s.marek.gops@kosakowo.pl

Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie
 
Dodatki mieszkaniowe
Marzena Fifielska

58 620-82-02 wew. 23

dm@kosakowo.pl

 
 
Dział świadczeń rodzinnych
mgr Paulina Mucha

58 620-82-02 wew. 24

swiadczenia.gops@kosakowo.pl

Magdalena Białas

58 620-82-02 wew. 24

swiadczenia.gops@kosakowo.pl

 
 
Asystenci rodziny
mgr Natalia Pikiewicz

58 620-82-02 wew.23

asystenci.gops@kosakowo.pl

 
mgr Magdalena Kołodziejska

58 620-82-02 wew. 23

asystenci.gops@kosakowo.pl

 
 
Główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień
Paulina Chyła

798 980 338

proflilaktyka.gops@kosakowo.pl

   
 
Klub samopomocy
mgr Anna Mielnicka – Kierownik

507-101-563

klubseniora@kosakowo.pl

Kuba Muszyński – pracownik klubu