Informacje o Pracownikach, Godziny Urzędowania

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GODZINY URZĘDOWANIA:

Poniedziałek, 7:45- 15:30
Wtorek, 7:45- 15:30
Środa 7:45- 15:30
Czwartek 7:45- 17:00
Piątek 7:45- 15:15

Telefony komórkowe: 797-098-918, 797-099-394

Dyrektor GOPS telefon
mgr Małgorzata Borek 58 620-82-02 wew. 25
Główny księgowy
mgr Barbara Wilk 58 620 81 89
Samodzielny referent ds. księgowości
mgr Kamila Sitek 58 620-82-02 wew. 21
Pracownicy socjalni Rejony:
mgr Jolanta Szyperska 58 620-82-02 wew 22 Mosty, Suchy Dwór
mgr Beata Stencel 58 620-82-02 wew. 23 Kosakowo, Pierwoszyno
Monika Wowk 58 620-82-02 wew. 22 Pogórze, Mechelinki
mgr Justyna Zawadzka-Wiśniewska 58 620-82-02 wew.22 Kazimierz, Dębogórze Wyb., Pogórze
Sylwia Marek 58 620-82-02 wew.23 Dębogórze, Rewa
Dodatki mieszkaniowe
Marzena Fifielska 58 620-82-02 wew. 25
Świadczenia rodzinne
mgr Sylwia Tyszka 58 620-82-02 wew. 24
Fundusz Alimentacyjny
Magdalena Sułkowska 58 620-82-02 wew. 24
Asystenci rodziny
mgr Natalia Pikiewicz 58 620-82-02 wew.23
mgr Natalia Rejkowska 58 620-82-02 wew. 23
Główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień
Paulina Chyła 798 980 338