Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia środka pomocy społecznej w celu realizacji zadań zleconych i własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kosakowo.

Podstawa działania :

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1 508 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.),
  4. Uchwała Nr XII/57/90 Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia ośrodka pomocy społecznej.
  5. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

NIP: 587-15-95-370

REGON: 002837216

Konto bankowe:

Bank PKO BP 10 1020 1811 0000 0902 0311 6464