Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Fiołkowa 2 B (obok Biblioteki Publicznej w Kosakowie)

81-198 Kosakowo,

Telefony:

centrala – (58) 620 82 02

dyrektor – (58) 620 82 02 wew. 25, (58) 735-46-27

pracownicy socjalni – (58) 620 82 02 wew. 22 i 23

świadczenia rodzinne – (058) 620 82 02 wew. 24

asystent rodziny – (58) 620 82 02

dodatki mieszkaniowe – (58) 620-82-02 wew. 25

fax – (58) 620 82 02 wew. 26

księgowość – (58) 620 81 89, (58) 620-82-02 wew. 21

tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

e-mail: gops@kosakowo.pl

Inspektor ochrony danych: rodo.gops@kosakowo.pl
Główny specjalista ds. profilaktyki uzależnień: profilaktyka.gops@kosakowo.pl