Od 22 kwietnia zmieniamy organizację pracy w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w KOSAKOWIE

OGŁOSZENIE

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, dostosowując się do wytycznych, informuję, iż od dnia

22 kwietnia 2020 r. do odwołania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie zmienia dotychczasową organizację pracy:

pracownicy realizujący wskazane w Ustawie zadania, w szczególności sprawy
z zakresu pomocy społecznej, powinni realizować obsługę interesanta w zadaniach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Obsługa klienta w tych przypadkach realizowana będzie przy pulpicie podawczym zlokalizowanym tuż przy wejściu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W dalszym ciągu wskazane jest kontaktowanie się:

ELEKTRONICZNE TELEFONICZNE POPRZEZ OPERATORA POCZTOWEGO
epuap: portal emp@tia:e-mail:
pracownicy socjalni gops@kosakowo.pl
świadczenia rodzinne świadczenia.gops@kosakowo.pl
asystenci rodziny asystenci.gops@kosakowo.pl  
(58) 620-82-02
797-099-394
797-098-918
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fiołkowa 2B
81-198 Kosakowo

W każdym przypadku konieczności przyjścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę o załatwianie spraw samodzielnie, bez osób towarzyszących, 
z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy osobami.

Przesyłki/dokumenty, które nie wymagają potwierdzenia odbioru należy pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy Urzędzie Gminy Kosakowo
(w godz. 7.30-18.00).

Proszę  o rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie

Małgorzata Borek /-/