ogłoszenie o zamówieniu – usługi opiekuńcze

ogłoszenie o zamówieniu - usługi opiekuńcze

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym dla dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie