SIWZ

SIWZ

SIWZ na Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych
w punkcie konsultacyjnym, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i podnoszenia umiejętności i kompetencji społecznych oraz doradztwa zawodowego do wyznaczenia indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego, przeprowadzenie szkoleń z zakresu savoir – vivre oraz wizażu
dla uczestników projektu „Idę do pracy”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie, 7.1. Poddziałanie,
7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego