OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami lub niepełnosprawnością dla osób dorosłych i dzieci– podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2020 roku