Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas

Opieka wytchnieniowa w Centrum Pomocowym Caritas to wyjątkowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie osób sprawujących opiekę nad bliskimi, zmagającymi się z przewlekłymi chorobami, niepełnosprawnościami czy innymi wyzwaniami zdrowotnymi. Centrum oferuje profesjonalną opiekę, która pozwala opiekunom na chwilę oddechu, regenerację sił oraz czas na załatwienie swoich spraw osobistych. Opieka jest całkowicie bezpłatna i może trwać maksymalnie 14 dni.

Poniżej w linku niezbędne dokumenty do pobrania.

https://www.caritas.gda.pl/opieka-wytchnieniowa-dla-organizacji-pozarzadowych-edycja-2024/

Zadanie realizowane w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024 finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.