Pomóż zaLOGOwać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie

Rok 2021, to rok wielu planowanych zmian w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie. Chcemy się zmienić dla Państwa i z Państwa udziałem. Jedną z takich pierwszych, planowanych modyfikacji, jest unowocześnienie naszego znaku graficznego. Dlatego od dnia dzisiejszego (11.01.21 r. godz. 9:00), aż do piątku (15.01.21 r. godz. 22:00) oddajemy w państwa ręce ankietę, a w niej trzy propozycje nowego logotypu dla GOPS Kosakowo. Chcemy, aby to Państwo podjęli decyzję, i pomogli nam wybrać nasz nowy znak graficzny.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Państwa do oddania swojego głosu.

🗳

Poniżej zamieszczamy link do ankiety i niezależnie od niej publikujemy wspomniane propozycje, aby mieli Państwo szanse zapoznać się z nimi przed oddaniem swojego głosu.

https://www.survio.com/survey/d/W0R6C4X7P6L9T3Y9C

Propozycja nr 1
Propozycja nr 2