Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 – 2020

Projekt STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOSAKOWO na lata 2014 - 2020

Zespół ds. opracowania, monitorowania i ewaluacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2 października przyjął projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kosakowo na lata 2014-2020.
Zapraszamy do konsultacji projektu.
Propozycje i uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: gops.kosakowo@wp.pl najpóźniej do 25 października br. na załączonym formularzu konsultacyjnym