Rekrutacja na 2013 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie ogłasza nabór na 2013 rok do Projektu „Idę do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, a równocześnie są:

  • bezrobotne i/lub
  • nieaktywne zawodowo i/lub
  • zatrudnione, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do Biura Projektu (w siedzibie GOPS) w godzinach:

Poniedziałek i wtorek 7.45 -15.30,

Czwartek 7.45 – 17.00

Piątek 7.45 – 15.15.

        

         Prosimy zabrać ze sobą dokumenty poświadczające swój status na rynku pracy (zaświadczenia o zarejestrowaniu w PUP, decyzje, umowy itp.).