Aktualności

Zmiana adresu e-mail

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że z dniem 13.06.2019 r. nastąpi zmiana dotycząca adresu poczty elektronicznej. Dotychczasowy adres e-mail gops.kosakow@wp.pl zostanie usunięty. Korespondencję prosimy kierować na adres gops@kosakowo.pl lub swiadczenia.gops@kosakowo.pl