Uchwała nr XCIV6642023 Rady Gminy Kosakowo z dnia 6 czerwca 2023 r.