Świadczenie 300 zł – jednorazowa pomoc dla obywateli Ukrainy

W oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2022 r. „O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” (Dz. U. poz. 583),  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego  świadczenia w wysokości 300 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Świadczenie przysługuje Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów na podstawie art. 2  ust.4 specustawy i deklarują pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL.