Ogłoszenie o usługach społecznych: Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2019 roku

GOPS informacja o wyborze oferty – usługi opiekuńcze 2019

ogloszenie na uslugi spoleczne na 2019 rok uzup.