Teleopieka

TELEOPIEKA

Teleopieka jest usługą dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia czy upadku. Po okresie pilotażowym, w którym usługą objęto osoby korzystające z usług opiekuńczych organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie, teleopieka – dzięki wsparciu gminy – jest obecnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Gminy Kosakowo na preferencyjnych warunkach.

Organizatorem usługi teleopieki jest gmina, zaś realizatorem – Polskie Centrum Opieki. Usługa jest dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej gminy Kosakowo powyżej 60 roku życia. Szczegółowe informacje w sprawie podłączenia usługi można uzyskać:

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Fiołkowa 2B (obok Biblioteki Publicznej)
  • telefonicznie: (58) 620-82-02, 797-098-918, 797-099-394.

Usługa teleopieki wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współdziałaniu ze sobą kilku elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi i terminala umożliwiającego kontakt z operatorem w Centrum Operacyjno – Alarmowym. Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany przez operatora. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Warto podkreślić, że operator teleopieki dysponuje szczegółowymi danymi o osobie, która wzywa pomocy, takimi jak kontakt do bliskich, dane o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach i miejscu ich przechowywania, jaka jest najkrótsza droga dojazdowa do miejsca zamieszkania itp. Gmina Kosakowo jest pierwszą gminą wiejską w Polsce, która umożliwia swoim mieszkańcom bezpłatne skorzystanie z opisanej usługi.