Wspieraj seniora

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w trosce  o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pt. „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny i sąsiedztwa zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała będzie w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.


Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku
    z zagrożeniem zakażeniem Covid-19
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia

W ramach programu uruchomiona została infolinia dedykowana seniorom. Osoby starsze dzwoniąc pod numer telefonu  22 505 11 11, czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 21.00 będą mogły zgłosić potrzebę wsparcia w zakresie dostarczenia podstawowych zakupów. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Pracownik ośrodka podaje datę i godzinę kontaktu seniora z infolinią oraz z imienia i nazwiska osobę udzielającą pomocy co będzie gwarantowało bezpieczne połączenie i usługę.

W razie potrzeby dostarczone zostaną osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokrywa senior.
Więcej informacji na temat programu dostępnych na stronie internetowej:
https://wspierajseniora.pl/