Wychowywać to kochać i wymagać 👨‍👩‍👧‍👦

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie prowadzi rekrutację wśród rodziców na rozpoczynające się na przełomie lutego i marca zajęcia:
SZKOŁA DLA RODZICÓW — WARSZTATY ON-LINE

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: asystenci.gops@kosakowo.pl