„Za Stołem” – nowa inicjatywa, nowe możliwości

W dniu dzisiejszym przy udziale: Wójta Gminy Kosakowo – Marcina Majek, Zastępcy Wójta – Marcina Kopitzkiego, Skarbnik Gminy Kosakowo – Barbary Stanisławskiej, Prezesa Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście – Michała Chabel, Przewodniczącego Rady Gminy Kosakowo – Andrzeja Śliwińskiego, Przewodniczącej Komisji ds. Społecznych i Edukacji – Bożeny Roszak oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie – Małgorzaty Borek, nastąpiło oficjalne otwarcie I Sklepu Socjalnego w gminie Kosakowo. Sklep jest punktem, gdzie osoby potrzebujące mogą odebrać żywność. Produkty dostępne w sklepie pochodzą z supermarketów i sklepów, które regularnie przekazują nam towar z krótkim terminem ważności – sklep jest zatem nie tylko nowoczesną formą pomocy potrzebującym, ale także odpowiedzią na potrzebę ograniczenia marnowania żywności. Sklep Społeczny „Za Stołem” w Kosakowie jest inicjatywą współtworzoną przez Bank Żywności w Trójmieście i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu Gminy Kosakowo. Sklep zlokalizowany jest przy ul. Fiołkowa 2b. Działa w piątki w godz. 10.00 – 13.00. Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie tel. 58 620-82-02. Odbiór produktów ze Sklepu Społecznego „Za Stołem” możliwy jest na podstawie skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych GOPS w Kosakowie. Podczas wizyty jedna osoba może odebrać maksymalnie 2,5 kg żywności.Klienci Sklepu mogą tu otrzymać darmową żywność – od warzyw i owoców po nabiał, mięso, wyroby garmażeryjne oraz inne niezbędne produkty. Bank Żywności pozyskuje je m.in. od zaprzyjaźnionych sklepów, hurtowni spożywczych. To pełnowartościowe produkty, spełniające wszelkie zasady m.in. higieniczne, terminu przydatności do spożycia, przechowania żywności itd. – informuje Michał Chabel Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście. Zgodnie z regulaminem ze Sklepu Społecznego „Za stołem” mogą skorzystać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bądź którym konieczne jest zapewnienie pomocy w formie nieodpłatnego przekazania pomocy żywnościowej. Wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą być osoby korzystające już z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, jak również osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy GOPS Kosakowo, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Cały projekt ma nie tylko wymiar pomocowy, ale też przeciwdziała wykluczeniu społecznemu – mówi Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie Małgorzata Borek.