Zmiana funkcjonowania GOPS Kosakowo

Na podstawie Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 1 września 2022 r. nastąpi zmiana funkcjonowania Ośrodka.

Od 2 września 2022 r. każdy piątek zostaje ustanowiony dniem pracy wewnętrznej dla Działu Świadczeń Rodzinnych oraz Dodatków Mieszkaniowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie.

Tego dnia Dział pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesantów.

Zmiana pracy Działu w ww. dniu spowodowana jest wzmożoną ilością składanych wniosków oraz koniecznością wykonania dalszych czynności związanych z ich przyjęciem.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.