Zarządzenie nr 5/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie z dnia 1 września 2022 r.