Biuro Polityki Społecznej

Biuro Polityki Społecznej prowadzi działania z zakresu:

  • Świadczeń „500+”
  • świadczeń „Dobry Start”
  • Karty Dużej Rodziny
  • Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej

mgr Joanna Smolak – pracownik biura

mgr Alicja Wawrzyniak – pracownik biura

tel. (58) 732 50 16

ul. Fiołkowa 2b, 81-198 Kosakowo