Działania w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”

W dniu 22 lutego br. w godz. 9:00-15:00 podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie, przebywający w prowadzonej przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne placówce – schronisko dla bezdomnych w Gdyni, wezmą udział w zajęciach edukacyjnych, nt. niemarnowania żywności, edukacji ekonomicznej, zajęciach kulinarnych i dietetycznych.

Szkolenie jest organizowane przez Bank Żywności w Tczewie, w ramach projektu „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, podprogram 2020”, w którym bierze udział Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni w partnerstwie z Bankiem Żywności w Tczewie.