GOPS w Koskowie przechodzi na pracę zdalną

W związku z sytuacją występowania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, wprowadzamy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kosakowie rozwiązania organizacyjne mające na celu profilaktykę oraz ewentualne zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19.

  • Maksymalnie zostaje ograniczona  bezpośrednia obsługa na rzecz obsługi zdalnej (telefonicznej, emailowej)- w miarę możliwości wszelkie wnioski powinny być składane drogą elektroniczną poprzez adresy mailowe:
  • praca socjalna – gops@kosakowo.pl,
  • asystenci rodzin – asystenci.gops@kosakowo.pl,
  • świadczenia rodzinne – swiadczenia.gops@kosakowo.pl,
  • dodatki mieszkaniowe – dm@kosakowo.pl ,
  • Kontakt z pracownikami ma następować z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc.,

Telefony:
centrala – (58) 620 82 02
tel. komórkowe 797-098-918, 797-099-394

  • W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w sposób określony wyżej istnieje możliwość pozostawienia dokumentów w skrzynce przed drzwiami Urzędu Gminy Kosakowo która wywieszona jest w godzinach 8:00 -18:00,
  • Jednocześnie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej pełnione są dyżury – w razie pilnej potrzeby na miejscu znajdują się pracownicy GOPS, apelujemy jednak żeby sprawy nie wymagające wizyty osobistej załatwiać drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny.