Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje o ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych, zleconym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest próba oszacowania liczby osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz wskazanie miejsc, w których osoby te przebywają.

Badanie odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. i zasięgiem obejmie teren gminy Kosakowo. Wezmą w nim udział pracownicy socjalni tut. ośrodka, funkcjonariusze policji i straży gminnej.

GOPS w Kosakowie zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udzielenie wszelkich informacji, które mogłyby być pomocne w zlokalizowaniu osób bezdomnych na terenie naszej gminy.

Informacje proszę zgłaszać do 28 lutego br. pod numerami telefonów GOPS:
/58/ 620-82-02 oraz 797-098-918, 797-099-394 lub mailem na adres gops@kosakowo.pl